G4S Veiligheidstrainingen voor een gegarandeerde veiligheid

De veiligheid op je werkplek is zeer belangrijk om goed je werk uit te kunnen oefenen. Het moet niet het geval zijn dat je moet werken op een plek waar veel veiligheidsrisico’s aanwezig zijn, waardoor de kans op een ongeval vrij groot is terwijl dit makkelijk voorkomen had kunnen worden. Om deze veiligheid te kunnen waardborgen, kunnen jij en je werknemers en collega’s een veiligheidstraining doen bij G4S. De G4S Veiligheids trainingen zijn bedoeld voor het creëren van een betere werkplek op het gebied van veiligheid en het handelen tijdens een ongeval of calamiteit. De trainingen zijn voor iedere laag van de bedrijfsstructuur en goed te combineren met de dagelijkse werkzaamheden.

Welke G4S Veiligheidstrainingen passen bij je onderneming?

Vanuit de zogeheten Risico Inventarisatie & Evaluatie, meestal afgekort tot RI&E, kijk je naar de aandachtspunten in jouw onderneming om te kunnen zien wat je nog allemaal kunt doen om de veiligheid op de werkvloer zo hoog mogelijk te houden en risico’s te vermijden. Dit doe je door een plan van aanpak op te stellen voor wanneer er een noodsituatie uitbreekt. Om dit plan van aanpak goed op te kunnen stellen moet je wel medewerkers hebben die verstand hebben van waar er allemaal op gelet moet worden tijdens gevaarlijke situaties. De G4S veiligheidstrainingen zijn hiervoor bedoeld. Met een G4S veiligheidstraining weet je wat je moet doen als iemand een letsel heeft opgelopen, wanneer iedereen op een veilige manier het pand moet verlaten en hoe je ervoor kunt zorgen dat de kans op herhaling nihil wordt. De G4S veiligheidstrainingen zijn geschikt voor iedere onderneming op verschillende hoogtes. Van een multinational tot beginnende onderneming, in welke branche dan ook, voor zowel de uitvoerende staf als de directie en receptie. Met G4S veiligheidstrainingen kunnen jij en je team alle belangrijke stof kennen op het gebied van onder andere EHBO, BHV, security management en nog meer gebieden en deze uitvoeren om de veiligheid van je onderneming zo optimaal mogelijk houden.